انواع روانشناسی

آشنایی با انواع روانشناسی و کاربردهای آن‌ها

روان‌پزشکان و روانشناسان به کمک علم روانشناسی به مطالعه ذهن و رفتار انسان می‌پردازند. این علم انواع مختلفی از جمله روان ‌شناسی غیرطبیعی، روان‌ شانسی زیستی، روان ‌شناسی بالینی، روان ‌شناسی شناختی، روان‌ شناسی رشدی، روان ‌شناسی جنایی و… دارد. رشته علمی روان شناسی بسیار دامنه گسترده‌ای دارد، به‌طوری که طیف متنوعی از موضوعات را …

آشنایی با انواع روانشناسی و کاربردهای آن‌ها ادامه مطلب »